Przedsiębiorcom rozliczającym się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej zgodnie z Ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z póź. zm.) oferujemy:

Zapytanie ofertowe

Chcesz otrzymać ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb? Wyślij zapytanie

Program partnerski

Polecaj i zyskaj! Wspólne działanie to wzajemne korzyści

Warto wiedzieć

Przydatne informacje i narzędzia w jednym miejscu

Call Now Button